máy gặt đập liên hợp

  • Kỹ sư nông dân và chiếc máy biến rơm thành tiền Kỹ sư nông dân và chiếc máy biến rơm thành tiền
    Chiếc máy cuốn rơm chạy bằng xích cao su hoạt động được trên mọi địa hình, từ chân ruộng khô đến sình lầy.
  • Từ một sáng tạo mới Từ một sáng tạo mới
    Chuyện những “tay ngang” chế tạo được máy móc phục vụ cho đồng ruộng ngày càng xuất hiện nhiều ở ĐBSCL. Mới đây, ở TP Cần Thơ có thêm một loại máy gặt đập liên hợp (GĐLH) ra đời giữa mùa thu hoạch lúa đông xuân khan hiếm nhân công, cà