máy in Consti2Go

  • In siêu tốc trong 6 giây bằng máy in mini In siêu tốc trong 6 giây bằng máy in mini
    Tại festival South By South West đang diễn ra tại Texas, Mỹ, nghệ sĩ Thibault Brevet đã trình bày một ý tưởng nghệ thuật mang tính trừu tượng cao: in Hiến pháp Mỹ bằng máy in hóa đơn trong 6 giây.