môi trường sao Hỏa

  • Con người sẽ sống trên sao Hỏa? Con người sẽ sống trên sao Hỏa?
    Điều kiện hiện tại trên hành tinh đỏ là vô cùng khắc nghiệt đối với con người. Muốn tồn tại được ở đó, trước hết chúng ta phải “trải một tấm thảm xanh” trên bề mặt của hành tinh lạnh lẽo này.