mưa lũ

  • Hướng dẫn cách ứng phó khi lũ lụt Hướng dẫn cách ứng phó khi lũ lụt
    Nếu bạn đang ở trong khu vực có khả năng bị ngập nước hoặc bị lũ, bạn đã biết phải làm gì để đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và tài sản chưa?