mảnh vỡ thiên thạch

  • Sự thật về thiên thạch Sự thật về thiên thạch
    Thiên thạch, đá trời nói chung là một danh từ tổng quát đặt tên cho các vật thể từ không gian va chạm vào bề mặt Trái đất.