mất cân bằng

  • Nguyên nhân khiến bạn lúc nào cũng lạnh Nguyên nhân khiến bạn lúc nào cũng lạnh
    Trời rét, có người vẫn diện áo mỏng trong khi bạn dù áo đơn, áo kép mà vẫn cảm thấy lạnh tê tái. Dưới đây là những nguyên nhân lý giải vì sao cơ thể bạn chịu lạnh kém và luôn cảm thấy lạnh hơn, lạnh trước mọi người.