mắt kính

  • Google sắp ra máy tính đeo mắt Google sắp ra máy tính đeo mắt
    Gã khổng lồ tìm kiếm Google đang phát triển công nghệ kính mắt kiêm máy tính với màn hình trong suốt hiển thị thông tin về thế giới thực.