mực khổng lồ

  • Cá nhà táng nhai mực khổng lồ Cá nhà táng nhai mực khổng lồ
    Các nhà khoa học của trang National Geographic chụp được những bức ảnh hiếm hoi về hành vi ăn mực ống khổng lồ của cá nhà táng.