mastaba

  • "Kình địch" của kim tự tháp sắp lộ diện "Kình địch" của kim tự tháp sắp lộ diện
    Một nghệ sĩ Đức vừa công bố dự án xây dựng cấu trúc nhân tạo lớn nhất trong lịch sử nhân loại mang tên Mastaba, trong nỗ lực giúp Abu Dhabi (các Tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất) cạnh tranh với các kim tự tháp của Ai Cập.