methanogen

  • Nguồn gốc của oxy trên Trái Đất Nguồn gốc của oxy trên Trái Đất
    Hiện vẫn có rất nhiều tranh cãi với những yếu tố sinh học chính trong thế giới “tiền oxy” và các nhà nghiên cứu đang tìm kiếm đầu mối từ những lớp đá trầm tích lâu đời nhất trên hành tinh của chúng ta.