miếng vá tim

  • Chế tạo miếng vá tim mới Chế tạo miếng vá tim mới
    Kính hiển vi điện tử quét (SEM) hình ảnh của ở miếng vá với các sợi nano vàng và alginate. Cụm hình sao của các sợi nano vàng có thể được nhìn thấy trong những hình ảnh này.
  • Phát triển miếng vá tim làm bằng vật liệu polyme dẫn điện Phát triển miếng vá tim làm bằng vật liệu polyme dẫn điện
    Mới đây các nhà nghiên cứu đã phát triển miếng vá tim làm bằng vật liệu polyme dẫn điện, được thiết kế để có thể cấy vào tim người bệnh để thay thế cơ tim bị tổn thương do tác động của cơn đau tim.