miệng hố trên mặt trăng

  • Mặt trăng đến từ đâu? Mặt trăng đến từ đâu?
    Mặt trăng không tự nhiên mà có và quay quanh Trái đất của chúng ta, đối với các nhà khoa học, nguồn gốc về sự hình thành của Mặt trăng vẫn còn là một điều bí ẩn.