miR-124

  • “Chiêu” mới trị ung thư gan “Chiêu” mới trị ung thư gan
    Các nhà nghiên cứu đã tìm ra một phương pháp mới có thể sử dụng để điều trị hoặc thậm chí ngăn ngừa bệnh ung thư gan, tác nhân gây tử vong đứng thứ ba trên toàn cầu.