mimosa pudica

  • Cây trinh nữ có trí thông minh khác thường Cây trinh nữ có trí thông minh khác thường
    Khả năng ghi nhớ tuyệt vời thường được cho là đặc tính của loài voi, nhưng các nhà khoa học phát hiện, cây cối cũng có thể nhận biết và ghi nhớ, dù không được trời phú cho bộ não.
  • Diệt trừ 3 loài ngoại lai xâm hại nghiêm trọng Diệt trừ 3 loài ngoại lai xâm hại nghiêm trọng
    Đến năm 2020, 3 loài sinh vật ngoại lai xâm hại nghiêm trọng là ốc bươu vàng (Pomacea canaliculata), cây Mai dương (Mimosa pigra) và cây Trinh nữ móc (Mimosa diplotricha) phải được kiểm soát và diệt trừ trên toàn quốc.