minos

  • Sự biến mất kỳ lạ của Vương quốc Minos Sự biến mất kỳ lạ của Vương quốc Minos
    Thần thoại Hy Lạp có một câu chuyện rất lý thú khẳng định có Vương quốc Minos trên đảo Crete. Các nhà khảo cổ học phương Tây cũng công nhận rằng, các thần thoại và truyền thuyết của người Hy Lạp cổ rất c&o
  • Đã có lời giải cho hạt neutrino 'ma quái' Đã có lời giải cho hạt neutrino 'ma quái'
    Các nhà vật lý xác nhận rằng neutrino - loại hạt hạ nguyên tử được xem là đóng vai trò cơ bản trong sự tạo thành vũ trụ - có khối lượng. Đây là phát hiện lớn đầu tiên của phòng thí nghiệm Main Injector Neutrino Oscillation Search (Minos), trụ sở t