mobius

  • Máy quét siêu âm trong điện thoại thông minh Máy quét siêu âm trong điện thoại thông minh
    Các nhà khoa học Mỹ đã phát minh ra máy quét siêu âm đầu tiên trên thế giới cho điện thoại thông minh. Đây có thể là một cuộc cách mạng trong chăm sóc sức khỏe cho những nước đang phát triển.