muỗi Aedes aegypti

  • Tại sao con người không xóa sổ loài muỗi? Tại sao con người không xóa sổ loài muỗi?
    Muỗi là nguyên nhân gây ra phiền toái và bệnh tật cho con người nhiều hơn bất kì loài sinh vật nào khác. Con người có thể khiến cho loài vật này biến mất vĩnh viễn, nhưng tại sao chúng ta lại không làm?