nôn ra máu

  • Giải mã chứng nôn sau khi uống rượu bia Giải mã chứng nôn sau khi uống rượu bia
    Khi gan không thể xử lý lượng rượu dư thừa trong cơ thể, bạn sẽ bị nôn, là cách cơ thể loại bỏ rượu.
  • Ói ra máu là bệnh gì? Ói ra máu là bệnh gì?
    Đôi khi bạn hoặc người xung quanh nôn lẫn máu nhưng không hiểu ói ra máu là bệnh gì và có nguy hiểm hay không. Đây là dấu hiệu của nhiều loại bệnh nguy hiểm cần lưu ý.