năm nóng nhất

  • 2010: Năm Trái đất ‘dị thường’ nhất 2010: Năm Trái đất ‘dị thường’ nhất
    Năm 2010, với đầy hiện tượng thời tiết dị thường, được coi là năm nóng nhất và ẩm ướt nhất, đồng thời ở nhiều khu vực khác nhau trên trái đất lại khô và lạnh kỉ lục trong lịch sử.