năm nhuận

  • Vì sao cần có năm nhuận? Vì sao cần có năm nhuận?
    2016 là một năm nhuận. Ngày 29 tháng 2, 2016 sẽ là một ngày nữa bổ sung vào lịch để giúp đồng bộ với chuyển động quay của Trái đất xung quanh mặt trời và sự trôi qua thật sự của các mùa. Vì sao chúng ta cần có năm nhuận?
  • Tại sao có ngày nhuận 29/2? Tại sao có ngày nhuận 29/2?
    Tại sao có ngày nhuận? Năm nhuận là gì? Tháng nhuận là gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngày nhuận, tháng nhuận và năm nhuận là gì nhé.
  • Năm 2016 sẽ dài hơn bình thường Năm 2016 sẽ dài hơn bình thường
    Năm 2016 dài hơn bình thường không chỉ bởi đây là năm nhuận mà vì nó sẽ được cộng thêm 1 giây so với thường lệ.