nước thải

  • Giải pháp mới cho rác thải ở Việt Nam Giải pháp mới cho rác thải ở Việt Nam
    Tại hội thảo “Công nghệ đốt chất thải tái tạo năng lượng - Khả năng triển khai tại Việt Nam” diễn ra ngày hôm qua, 30/6, các nhà hoạch định chính sách và các chuyên gia đã bàn bạc tìm các giải pháp cho vấn đề lựa chọn công nghệ xử lý rác ở Việt Nam.
  • Sử dụng cỏ Vertiver để xử lý nước thải hiệu quả Sử dụng cỏ Vertiver để xử lý nước thải hiệu quả
    Công trình “Nghiên cứu sử dụng cỏ Vertiver để xử lý nước thải từ bãi rác và nước thải sản xuất” có tính ứng dụng cao đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang giao Sở Tài nguyên và Môi trường, các huyện, thị xã triển khai thực hiện ở một số nơi.