nữ giới

  • "Bản đồ" tình dục trên não nữ giới "Bản đồ" tình dục trên não nữ giới
    Cho tới gần đây, không ai biết rõ điều gì diễn ra trong não phụ nữ khi làm tình. Những thí nghiệm quét não đã chỉ ra các cơ quan tiếp nhận kích thích trên cơ thể phụ nữ kích hoạt các khu vực não khác nhau.