nam cực

  • Phát hiện nơi lạnh nhất trái đất Phát hiện nơi lạnh nhất trái đất
    Các nhà khoa học mới phát hiện khu vực lạnh nhất trên trái đất – nơi nhiệt độ không khí tụt xuống dưới -91 độ C. Với cái lạnh này thì đợt lạnh mới đây của Anh chỉ như... làn gió nóng.