nam cực

  • Nam Cực và Bắc Cực khác nhau như thế nào? Nam Cực và Bắc Cực khác nhau như thế nào?
    Trên Trái Đất của chúng ta có 2 vùng cực: Bắc Cực (Arctic - có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp Arktikos) nằm ở phía Bắc và Nam Cực (Antarctic - có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp Antarktikos) nằm ở phía Nam
  • Những động vật kỳ lạ ở Nam Cực Những động vật kỳ lạ ở Nam Cực
    Các nhà khoa học New Zealand phát hiện hàng chục loài động vật chưa từng được biết tới trong một cuộc khảo sát quy mô lớn tại cực nam của trái đất.