ngày đông chí có gì đặc biệt

  • Ngày Đông chí là gì? Ngày Đông chí là gì?
    Ngày Đông chí là ngày mà thời gian ban đêm dài nhất trong năm ở bán cầu bắc, là ngày mà thời gian ban đêm ngắn nhất ở bán cầu nam.