ngày 1-12

  • HIV lây lan khắp thế giới như thế nào? HIV lây lan khắp thế giới như thế nào?
    Những năm 80, 90 của thế kỷ XX, bệnh nhân mắc HIV được tiên liệu sẽ chết sớm. Do đó, họ bỏ việc, rút tiền lương hưu và cố gắng tận hưởng nốt những ngày tháng cuối cùng.