ngày giải phóng miền nam

  • Những hình ảnh lịch sử ngày 30/4 Những hình ảnh lịch sử ngày 30/4
    Hình ảnh ngày 30/4 - Quân giải phóng từ các hướng ồ ạt tiến vào nội đô Sài Gòn. Trưa 30/4/1975 xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập, người dân đổ ra đường trong niềm vui thống nhất.