ngôi sao đỏ khổng lồ

  • Phát hiện hệ hành tinh nghiêng Phát hiện hệ hành tinh nghiêng
    Kính viễn vọng Kepler của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã truyền về một hệ thống hành tinh đầy bất thường, với các "cư dân" duy trì quỹ đạo cực xiên đối với sao trung tâm.
  • Ngôi sao lạ hé lộ Mặt trời sẽ "chết" như thế nào Ngôi sao lạ hé lộ Mặt trời sẽ "chết" như thế nào
    Ngôi sao đỏ khổng lồ này được gọi là pi1 Gruis, đang được bao phủ bởi một vùng đối lưu, hình thành trong giai đoạn cuối cùng của vòng đời một ngôi sao.