người sáng lập internet

  • Internet có bảo tàng vinh danh “công thần” Internet có bảo tàng vinh danh “công thần”
    Nhóm được vinh danh bao gồm 33 kỹ sư có ảnh hưởng nhất trên mạng, người truyền bá và các doanh nhân, trong đó có cha đẻ của internet: Robert Kahn và Vinton Cerf, chuyên gia tiêu chuẩn internet Jon Postel, người phát minh ra web Tim Berners-Lee.