ngọn núi Aeolis Mons

  • Núi trên sao Hỏa cao hơn đỉnh Everest Núi trên sao Hỏa cao hơn đỉnh Everest
    Sau hơn 8 tháng thám hiểm sao Hỏa, tàu thăm dò Curiosity của NASA đã ghi được hình ảnh toàn cảnh ngọn núi Aeolis Mons cao gần 5.486m tại trung tâm vùng lòng chảo Gale Crater trên hành tinh đỏ.