ngồi lâu

  • 7 cách phòng đau lưng 7 cách phòng đau lưng
    Đau lưng là chứng bệnh phổ biến, làm hạn chế vận động và giảm năng suất làm việc. Nâng vật nặng không đúng cách, dáng điệu lom khom, ngồi lâu một chỗ hoặc căng thẳng... tất cả đều có thể dẫn tới chứng đau lưng.
  • Chiếc ghế độc đáo giúp đứng làm việc Chiếc ghế độc đáo giúp đứng làm việc
    Kết quả nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, ngồi lâu ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe chúng ta. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể đứng để làm việc trong một thời gian dài và điều đó cũng không phải tốt. Chính vì thế, LeanChair - chiếc ghế đặc biệt mang lại giải pháp tối ưu nhất ra đời.