nghiên cứu

  • Phương pháp Nghiên cứu khoa học là gì? Phương pháp Nghiên cứu khoa học là gì?
    Phương pháp nghiên cứu khoa học nói chung là một trình tự gồm sáu bước sau. Các bước cơ bản là:
  • Kỳ 1: Những hiện tượng khoa học đang nghiên cứu Kỳ 1: Những hiện tượng khoa học đang nghiên cứu
    Một số nhà khảo cổ và nhân chủng học cho rằng giống người Neantherdale vào thời cổ đại là văn minh nhất. Nhưng các khám phá sau đó lại cho thấy giống người Cromangnon có nhiều đặc điểm tiến hóa cao về lĩnh vực đời sống tâm linh, qua các bằng chứng cổ xưa từ các hình vẽ trên vách đá các buổi lễ thờ cúng, và các hình ảnh về ma thuật đầ