nguồn gốc sự sống trên trái đất

  • Phát hiện sinh vật ngoài trái đất? Phát hiện sinh vật ngoài trái đất?
    Các nhà nghiên cứu Anh đã phát hiện một dạng vật chất đặc biệt ở tầng bình lưu của Trái đất, và hùng hồn tuyên bố rằng con người là hậu duệ của các sinh vật ngoài hành tinh.