nguyên tử silicon

  • Cách thức mới để tạo ra phản vật chất Cách thức mới để tạo ra phản vật chất
    Các nhà vật lí tại trường Đại học California, Riverside, Hoa Kỳ, đã phát hiện ra cách mới để tạo positronium, một nguyên tử kỳ lạ và chỉ tồn tại trong khoảng thời gian ngắn...