nhà khoa học

  • Bệnh tật của các nhà khoa học thiên tài Bệnh tật của các nhà khoa học thiên tài
    Dù mang trong mình những bệnh tật khác nhau, các nhà khoa học đã làm cuộc sống của họ trở nên có ý nghĩa và khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ với những phát minh làm thay đổi lịch sử nhân loại.