nhà phao

  • Nhà phao chống lũ Nhà phao chống lũ
    Một sinh viên trường đại học Quốc tế Hồng Bàng vừa tạo ra mô hình nhà chống lũ với mong muốn phục vụ người dân miền trung, nơi đang chịu nhiều hậu quả nặng nề do lũ lụt.