nhân viên y tế

  • Bắt tay cũng nguy hại như hút thuốc lá? Bắt tay cũng nguy hại như hút thuốc lá?
    Một báo cáo khoa học mới đang gây tranh cãi sau khi lên tiếng kêu gọi các bác sĩ ngừng bắt tay bệnh nhân, viện dẫn lí do rằng, hành động này cũng nguy hại như hút thuốc lá ở nơi công cộng.