nhảy lên khi thang máy rơi

  • Nhảy lên khi thang máy rơi liệu có sống sót? Nhảy lên khi thang máy rơi liệu có sống sót?
    Theo thống kê, tai nạn thang máy là vô cùng hy hữu, với tỉ lệ xảy ra tai nạn khi đi thang máy chỉ ở mức 0,00000015%. Nhưng chẳng may, vào một ngày nọ, bạn rơi vào 0,00000015% kia thì phải làm sao?