nhồi máu cơ tim

  • Hy vọng mới cho các bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim Hy vọng mới cho các bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim
    Các nhà nghiên cứu Canada đã bắt đầu một cuộc thử nghiệm sử dụng những tế bào gốc được biến đổi gene để hỗ trợ việc chữa trị những tổn thương cơ tim của các bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim.
  • Thủ phạm gây nhồi máu cơ tim Thủ phạm gây nhồi máu cơ tim
    Bệnh mạch vành phổ biến trong nhóm các bệnh về tim mạch dẫn đến nhồi máu cơ tim, do tuổi tác, giới tính, gene và đặc biệt là lối sống.