nhiên liệu không đạt chuẩn

  • Xác định 3 nhóm nguyên nhân gây cháy xe Xác định 3 nhóm nguyên nhân gây cháy xe
    Người sử dụng phương tiện chưa đúng cách, kết cấu hệ thống chập điện, nhiên liệu không đạt chuẩn là 3 nhóm nguyên nhân chính gây ra hàng loạt hiện tượng xe cháy nổ thời gian qua.