noto

  • Cá băng Nam Cực sắp tuyệt chủng Cá băng Nam Cực sắp tuyệt chủng
    Nhờ chất chống đông glycoprotein trong cơ thể mà cá notothenioid có thể sống sót sau hiện tượng đóng băng toàn cầu, khiến một lượng lớn sinh vật bị tuyệt chủng cách đây 42 triệu năm.