noxicat

  • Chất xúc tác mới làm sạch khí thải từ động cơ diesel Chất xúc tác mới làm sạch khí thải từ động cơ diesel
    Động cơ diesel ngày nay đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt hằng ngày và các hoạt động công nghiệp. Từ ô tô, tàu hỏa đến các máy móc công nghiệp phục vụ sản xuất sử dụng rất nhiều động cơ này.