nuôi trồng thủy sản

  • Trang trại tư nhân sản xuất thành công cá nheo giống Trang trại tư nhân sản xuất thành công cá nheo giống
    Đây là thành công lớn của gia đình anh Phương bởi, hiện nay ở miền Bắc Việt Nam chỉ có Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1 đóng ở tỉnh Bắc Ninh sản xuất được giống cá này.
  • Sử dụng chế phẩm sinh học nuôi tôm càng xanh Sử dụng chế phẩm sinh học nuôi tôm càng xanh
    Thời gian gần đây, nhiều hộ nuôi tôm càng xanh trong tỉnh Đồng Tháp đã thực hiện phương pháp nuôi có sử dụng chế phẩm sinh học, bước đầu mang lại hiệu quả khá cao, thu lợi nhuận ổn định. Mô hình này đang được nhân rộng tại nhiều địa phương.