omniphobic

  • Mỹ chế tạo quân phục "thần kỳ" Mỹ chế tạo quân phục "thần kỳ"
    Ý tưởng tạo ra một loại quân phục được phủ chất liệu đặc biệt, không chỉ chống lại được bụi, mưa, tuyết mà còn cả các hoá chất độc hại và vi khuẩn, hiện đang được giới nghiên cứu quân sự Mỹ xem xét.