paladi

  • Kính cứng hơn thép Kính cứng hơn thép
    Các nhà khoa học Mỹ tạo ra loại kính cứng và bền hơn mọi loại vật liệu mà con người từng biết.