phân bò

  • Trên thân thể người có bao nhiêu cái lỗ? Trên thân thể người có bao nhiêu cái lỗ?
    Nếu chỉ chú ý đến mắt, mũi, tai, bộ phận sinh dục thì có thể nói ngay: nam có 8, nữ có 9. Tuy nhiên nghĩ thêm tí nữa, có thể kể trên cơ thể còn có rất nhiều tuyến mồ hôi, lỗ chân nang tóc… Nếu đã kể như vậy, lại phải nói chính xác nữa thì có lẽ chẳng ai trả lời được.