phân tích gene

  • Não của thiên tài và kẻ đần độn giống nhau 95% Não của thiên tài và kẻ đần độn giống nhau 95%
    Một công trình nghiên cứu của các nhà khoa học tại viện não do nhà tỉ phú Paul Allen chủ trì cho thấy, sự giống nhau và khác nhau giữa các vùng trên một bộ não người. Họ đã phân tích khoảng 1.000 gene trong não của khá nhiều người cũng như của các con chuột trong phòng thí nghiệm.
  • Phát hiện loài cá mới Phát hiện loài cá mới
    Các nhà khoa học làm việc ở miền nam Ấn Độ đã phát hiện loài mới thuộc cá mèo mù. Loài cá này cùng một số động vật mới khác được xác định trong vũng sâu ở bang Kerala phía nam Ấn Độ.