phân tích gene

  • Giải mã gene người Việt: Chúng ta là ai? Giải mã gene người Việt: Chúng ta là ai?
    Tổ tiên các dân tộc Thái, Tày, Nùng... ngày nay có mối quan hệ với tổ tiên của người Kinh hoặc các tộc người khác ra sao? Người Việt có nguồn gốc từ đâu là câu hỏi không dễ trả lời.
  • Não của thiên tài và kẻ đần độn giống nhau 95% Não của thiên tài và kẻ đần độn giống nhau 95%
    Một công trình nghiên cứu của các nhà khoa học tại viện não do nhà tỉ phú Paul Allen chủ trì cho thấy, sự giống nhau và khác nhau giữa các vùng trên một bộ não người. Họ đã phân tích khoảng 1.000 gene trong não của khá nhiều người cũng như của các con chuột trong phòng thí nghiệm.