phôi thai người

  • Tạo ra phôi thai "người lai động vật" Tạo ra phôi thai "người lai động vật"
    Ngày 17-1, Chính quyền Anh tạo ra cơn "địa chấn sinh học" khi cho phép tạo phôi thai "lai" giữa người và động vật nhằm mục đích chiết xuất tế bào gốc chữa bệnh.
  • Phôi thai người lai động vật có tạo ra quái vật? Phôi thai người lai động vật có tạo ra quái vật?
    Tạo phôi thai bằng cách cấy nhân từ tế bào da của đàn ông vào trứng của phụ nữ, hay tiêm gien di truyền của tế bào da người vào trứng của động vật... Những phương pháp mới tạo nguồn tế bào gốc không tránh khỏi gây lo ngại về đạo lý.