phụ nữ châu âu

  • Hành trình tìm chồng vượt hàng trăm km của phụ nữ châu Âu cổ đại Hành trình tìm chồng vượt hàng trăm km của phụ nữ châu Âu cổ đại
    Các nhà khảo cổ Đức phát hiện phụ nữ châu Âu thời kỳ Đồ Đồng thường đi xa nhà và đóng vai trò quan trọng trong việc truyền bá văn hóa, trong khi đàn ông chỉ quanh quẩn ở quê hương.
  • Tin vui cho bệnh nhân ung thư vú Tin vui cho bệnh nhân ung thư vú
    Các nhà khoa học quốc tế đã xác định được một biến thể gien trong cơ thể khoảng 13% số phụ nữ châu Âu, giúp giảm nguy cơ phát triển ung thư vú. Ở những phụ nữ mang gien có tên gọi là CASP8 này, nguy cơ phát triển ung thư vú có thể giảm 10% so với những phụ nữ không có loại biến thể gien này.