phụ nữ mang thai

  • Phụ nữ mang thai có nên ăn lạc? Phụ nữ mang thai có nên ăn lạc?
    Lạc và hạt cây có tỷ lệ gây dị ứng thấp hơn ở những trẻ mà mẹ của chúng ăn các thực phẩm này trong thai kỳ, một nghiên cứu mới phát hiện cho biết.